Wyceny różne

Wycena tworzona jest w oparciu o pewne założenia projektowe. W meblach na wymiar nie możemy mówić o cenie bez poznania wszystkich szczegółów niezbędnych do oszacowania kosztów. Ten sam projekt, ale w różnej specyfikacji materiałowej i wewnętrznym wyposażeniu może znacząco różnić się cenowo.

Wycena szacunkowa

Wyceniając w ten sposób, mamy ograniczone możliwości w zakresie omówienia czy konsultowania pewnych rozwiązań z Państwem, a wycena może się znacząco różnić od tej po wykonaniu projektu.

Wycena po wykonaniu projektu

Po pomiarze u Państwa, zaprojektowaniu mebli i wspólnej konsultacji dokonujemy szczegółowej wyceny. W przypadku wyceny przekraczającej Państwa budżet wskażemy ewentualne rozwiązania, pozwalające obniżyć koszty.